Saturday, 29/01/2022 - 06:01|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Ninh
 • Tài liệu hướng dẫn xây dựng "Trường học hạnh phúc"
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phòng GDĐT gửi các đơn vị tài liệu hướng dẫn "Xây dựng trường học hạnh phúc"
 • Phần mềm thiết kế bài giảng điện tử Avina
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn chuyên đề "KỸ NĂNG ỨNG XỬ, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG"
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh | 33 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm zoom và shubclassrom
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh | 31 lượt tải | 2 file đính kèm
 • BỒI DưỜNG THưỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019
  | Trường Mầm non Hoa sữa | 218 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm nonNăm học 2018 -2019–––––––––––––––Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ ...