Thursday, 23/01/2020 - 01:36|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT TP.Bắc Ninh
  • BỒI DưỜNG THưỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019
    | Trường Mầm non Hoa sữa | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
    KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm nonNăm học 2018 -2019–––––––––––––––Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ ...