Thứ bảy, 29/01/2022 - 05:00|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Ninh
 • Nguyễn Cương Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912429904
  • Email:
   nguyencuongnghipbn@bacninh.edu.vn
 • Vũ Thị Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948687622
  • Email:
   viethoaivu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0888995456
  • Email:
   vannb.pgd@gmail.com