Saturday, 29/01/2022 - 05:28|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Ninh

Ngày 24/11/2021, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án số 3333/ĐA-UBND về Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với các trường MN, TH, THCS và liên cấp công lập trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh.

Ngày ban hành:
24/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực